Jak uzyskać pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie zintegrowane Poznań

W obecnych czasach coraz bardziej zwraca się uwagę na środowisko, które jest już bardzo zanieczyszczone. W celu ograniczenia zanieczyszczeń wdraża się różne projekty. Każdy z nas powinien podejmować działania przyczyniające się do ochrony środowiska. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody czy ograniczenie wykorzystywania nawozów i oprysków przez rolników to tylko jedne z działań, jakich należy się podjąć.

Pozwolenia środowiskowe – jakie wyróżniamy?

  • pozwolenie zintegrowane Poznań – jest to licencja na użytkowanie instalacji konkretnego typu. Pozwolenia te uzyskuje się na konkretna instalację, której funkcjonowanie doprowadzić może do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Do tych instalacji zalicza się urządzenia i instalacje do wytwarzania paliw, do obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w gospodarce odpadami oraz w innych działalnościach. To, kto udziela pozwolenia zależy od skali działalności. Może to być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bądź marszałek, albo starosta.
  • pozwolenie na emisję Poznań – koniecznie jest uzyskanie tego pozwolenia, w przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Pozwolenie to wydaje starosta lub prezydent miasta, marszałek albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.  
  • pozwolenie środowiskowe – na to pojęcie składa się szereg pozwoleń. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, które dotyczą konkretnych aspektów działalności np. pozwolenia sektorowe. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa ubiegać muszą się o konkretne licencje np. pozwolenie zintegrowane.

Są to pozwolenia o które najczęściej ubiegają się przedsiębiorcy, których działalność negatywnie wpływa na środowisko. Gdzie uzyskać takie pozwolenie?

Pozwolenie na emisję Poznań

Gdzie pozyskać pozwolenia środowiskowe? Z czyjej pomocy skorzystać?

Pozwolenie na emisję, pozwolenie zintegrowane czy środowiskowe wydawane jest najczęściej przez starostę. Jeśli nie wiemy, jak uzyskać takie pozwolenie warto skorzystać z usług firm, które się w tym specjalizują.  Przedsiębiorstwa takie zajmują się całą dokumentacją od A do Z, dzięki czemu cały proces pozyskania pozwolenia jest dla nas bezproblemowy.